Yaygın bir antik söylenceye bakılırsa Mısır Kralı, Anadolu’ya papirüs ihracını yasaklamış amacı ise hızla büyüyen Bergama Kütüphanesi’nin İskenderiye Kütüphanesini geçememesi. Kâğıtsız kalan Bergama’nın Kralı II. Eumenes yeni bir kâğıt buluş edecek olana büyük ödüller vadetmiş. 

Zamanın Kütüphane Müdürü Krates oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hale getirmiş ve krala kağıda alternatif bir ürün olarak sunmuş. Parşömen MÖ II. Yüzyıldan başlayarak Bergama’dan tüm dünyaya yayılmıştır. IV. Yüzyıla kadar papirüs ve parşömen birlikte kullanılmış, daha daha sonra XII. Yüzyıla kadar tek yazı malzemesi olarak kültürü sonraki yüzyıllara taşımıştır. 

Gerektiği şeklinde işlendiğinde her iki yüzüne de yazılabilmesi, hemen hemen yırtılamaması, yanmaması, olağanüstü dayanıklılığı, hat ve tezhip sanatına uygunluğu, üstündeki yazıların okunmasının gözü yormaması, hayvanların yaşadığı her yerde üretiliyor olması şeklinde birçok avantajı düşünüldüğünde, şaşırtıcı olan parşömenin papirüsün yerini alması değil, sürecin neden bu kadar uzun sürdüğüdür. 

Zamanın şartları düşünüldüğünde nedeninin parşömen yapımının zaman içinde birçok deneme yanılmanın ardından mükemmelleşmiş olduğu düşünülmektedir. Parşömen günümüzde daha değişik hallerde kullanılmaktadır.

parsomen

Parşomen Ve Bergama Kütüphanesi hakkında bazı alıntılar..

m.ö. 145 yılında mısırlılar, bergama kütüphanesi’nin büyümesini kıskanarak kitap rulolarının yazımında kullanılan papirüs kağıtlarının ihraç edilmesini yasaklar. ancak bu ambargo bile bergamalıları durduramaz ve sardesli krates’in mucidi olduğu kurutulmuş koyun ve keçi derileri papirüsün yerine kullanılmaya başlanır. bergama kağıdı anlamına gelen “pergamena chartae” zamanın içinde önce pergamana sonra da parşömene dönüşecektir
Ekşi sözlük

Parşomenin Yapımı

Parşömen, hayvan derilerinden uzun ve karmaşık bir süreçte yapılır. 

Deri üretiminin aksine, süreç esas olarak mekaniktir. 

Deriler suda ıslatılır, kireç külü içine konur, ahşap bir çerçeve üzerine gerilir ve daha sonra bir kazıyıcı ile etler ve tüyler alınır. 

Kalan cilt daha sonra dikkatlice zımparalanır, düzeltilir ve kireçle ovulur.

Parşömen yapımı uzun sürse de papirüsten daha dayanıklıdır. Papirüs kullanılan kütüphanelerin baş belası olan kemirgenler yüzünden çokça yazının tahrip olmasına karşın parşömen üzerine yazılan yazılar daha korunaklı şekilde saklanabilmiştir.

Parşomen Yazılım ve LPRN Yazılım

Parşomen Yazılım ismi neden kullanıldı?