Parşömen kağıdı, antik Yunan ve Roma dönemlerinde yazı yazmak için kullanılan bir kağıttır. Parşömen kağıdı, yün veya keçi ya da koyun derisi parçalarından yapılır ve bu parçalar, birleştirilerek ince bir tabaka haline getirilir. Parşömen kağıdı, makine ya da elle, düzgün bir şekilde kesilerek hazırlanır.

Parşömen kağıdı, yüzlerce yıl boyunca yazı yazmak için kullanılmıştır ve hala bazı yerlerde kullanılmaya devam edilmektedir. Özellikle, antik Yunan ve Roma dönemlerinde, parşömen kağıdı, yazı yazmak için en çok kullanılan kağıt türüydü. Bu dönemlerde, parşömen kağıdı, yüksek kaliteli ve dayanıklı olması nedeniyle, önemli resmi belgelerin ve hukuki metinlerin yazılması için tercih edilirdi.

Parşömen kağıdı, ilk olarak MÖ 2. yüzyılda, antik Yunan’da kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra, Roma İmparatorluğu döneminde de, parşömen kağıdı yaygın olarak kullanılmaya devam etmiştir. Bu dönemlerde, parşömen kağıdı, yüksek kaliteli ve dayanıklı olması nedeniyle, önemli resmi belgelerin ve hukuki metinlerin yazılması için tercih edilirdi.

Günümüzde ise, parşömen kağıdı hala kullanılmaktadır ancak çok daha az ölçüde. Özellikle, antik Yunan ve Roma dönemlerinde yazı yazmak için kullanılan parşömen kağıdı, günümüzde çok az sayıda yerde kullanılmaktadır. Ancak, parşömen kağıdının yüksek kaliteli ve dayanıklı olması nedeniyle, hala bazı yerlerde kullanılmaktadır.